Arbeidsmiddelen
Normen
Ladders en trappen
NEN 2484
Kooiladders
NEN 2484
Rolsteigers
NEN_EN 1004
Valbeveiliging
oa EN 361,362 en 365
Elektrische gereedschappen
NEN 3140

WAT KEUR IK?

Ik keur in principe alle klimmaterialen en elektriche gereedschappen volgens de geldende NEN normen. Ik keur vooralsnog alleen elektrische gereedschappen op 230 volt.

NEN NORM

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Zo vertegenwoordigt Stichting NEC Nederland op Europees niveau als lid van CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) en op mondiaal niveau als lid van het IEC (International Electrotechnical Commission). Daarnaast beheert en publiceert NEN de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN- EN, Eurocodes) of op wereldschaal geldig zijn (ISO). Er zijn voor veel onderwerpen normen beschikbaar. Voorbeelden zijn normen over gebruiksvoorwerpen, over de bescherming van persoonsgegevens, keuringsmethoden, papierformaten, brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken. Bekende normen zijn ISO 9000 (voor kwaliteitssystemen) en NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). bron: Wikipedia

OVER MIJ

Mijn naam is Dave Westerlaken en na 28 jaar werkzaam geweest te zijn als schilder, waarvan 21 jaar zelfstandig, ben ik gestart met het keuren van gereedschappen en klimmaterialen. Door mijn jarenlange ervaring op bouwplaatsen weet ik uit ervaring dat er lang niet overal gekeurd wordt. Dit soms ook met alle gevolgen vandien. Ik ben een onafhankelijke keurmeester met veel kennis en ervaring als het gaat om gereedschappen en klimmaterialen en zal elk object wat gekeurd moet worden volgens de geldende normen keuren. De meeste bedrijven vrezen dat gereedschap en klimmateriaal met een krasje, deukje en vervuiling direkt afgekeurd wordt, maar niets is minder waar. Zolang het goed en veilig kan functioneren en voldoet aan de wet en regelgeving is er geen enkel bezwaar om een goedkeuring te krijgen.

WAAROM KEUREN?

Concreet gezegd moet elk arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3] De Nederlandse wet stelt dat alle arbeidsmiddelen veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze arbeidsmiddelen veilig moeten worden uitgevoerd. Het laten keuren volgens de daarvoor geldende NEN normen is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Een NEN norm is zoals het zegt een NORM en geen wet. Maar tegenwoordig worden bedrijven wel steeds meer geconfronteerd met periodieke keuringen als voortvloeisel uit wet en regelgeving (arbo-wet). Bij een controle van de SZW (arbeidsinspectie) loopt u het risico om hoge boetes te krijgen wanneer het niet gekeurd blijkt te zijn. Tevens kan uw bedrijf geconfronteerd worden met de eis dat uw elektrische apparatuur en uw klimmaterialen gekeurd moeten zijn.  Enkele voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA en ISO, die NEN keuringen als eis stellen voor de certificering. Ook wanneer u een RI&E voert is het verplicht om goedgekeurde arbeidsmiddelen te hebben. Verzekeringsmaatschappijen zullen na een ongeval vaak niet tot uitkeren gaan wanneer arbeidsmiddelen niet gekeurd blijken te zijn. De keuringen dienen in 90 van de 100 gevallen jaarlijks uitgevoerd worden en vaker bij veelvuldig gebruik of als daar aanleiding toe is. Denk hierbij aan een arbeidsmiddel wat een reparatie heeft gehad. Of dat het gevallen is. Hierdoor kunnen gebreken ontstaan die tot gevaar kunnen leiden.
Als eerste zal er een visuele keuring gedaan worden per object. Aan de hand van een checklist zal het beoordeeld worden. Daarnaast zal er, indien nodig, een beproeving gedaan worden. Elektrische apparaten worden getest op isolatieweerstand en reële lekstroom. Wanneer alles goed is bevonden zal het een keuringssticker krijgen. Omdat een sticker alleen niet voldoende is zal er ook een inspectielijst en certificaat (digitaal) verstrekt worden waar alle gekeurde arbeidsmiddelen op vermeld staan. Elk arbeidsmiddel heeft of krijgt zijn eigen unieke nummer. Keuren kan uiteraard op locatie, zodat u de arbeidsmiddelen niet lang hoeft te missen. Voorwaardes zijn wel dat het "schoon" dient te zijn en in het geval van rolsteigers, niet opgebouwd.

CONTACT

Heeft u verder nog vragen of wilt u informeren naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact met mij op.

info@metamorph.nl

0623618126

04-08-2021

Voor een onafhankelijke keuring
Voor een onafhankelijke keuring
KVK 11046941

WAAROM KEUREN?

Concreet gezegd moet elk arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3] De Nederlandse wet stelt dat alle arbeidsmiddelen veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze arbeidsmiddelen veilig moeten worden uitgevoerd. Het laten keuren volgens de daarvoor geldende NEN normen is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Een NEN norm is zoals het zegt een NORM en geen wet. Maar tegenwoordig worden bedrijven wel steeds meer geconfronteerd met periodieke keuringen als voortvloeisel uit wet en regelgeving (arbo- wet). Bij een controle van de SZW (arbeidsinspectie) loopt u het risico om hoge boetes te krijgen wanneer het niet gekeurd blijkt te zijn. Tevens kan uw bedrijf geconfronteerd worden met de eis dat uw elektrische apparatuur en uw klimmaterialen gekeurd moeten zijn.  Enkele voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA en ISO, die NEN keuringen als eis stellen voor de certificering. Ook wanneer u een RI&E voert is het verplicht om goedgekeurde arbeidsmiddelen te hebben. Verzekeringsmaatschappijen zullen na een ongeval vaak niet tot uitkeren gaan wanneer arbeidsmiddelen niet gekeurd blijken te zijn. De keuringen dienen in 90 van de 100 gevallen jaarlijks uitgevoerd worden en vaker bij veelvuldig gebruik of als daar aanleiding toe is. Denk hierbij aan een arbeidsmiddel wat een reparatie heeft gehad. Of dat het gevallen is. Hierdoor kunnen gebreken ontstaan die tot gevaar kunnen leiden.

OVER MIJ

Mijn naam is Dave Westerlaken en na 28 jaar werkzaam geweest te zijn als schilder, waarvan 21 jaar zelfstandig, ben ik gestart met het keuren van gereedschappen en klimmaterialen. Door mijn jarenlange ervaring op bouwplaatsen weet ik uit ervaring dat er lang niet overal gekeurd wordt. Dit soms ook met alle gevolgen vandien. Ik ben een onafhankelijke keurmeester met veel kennis en ervaring als het gaat om gereedschappen en klimmaterialen en zal elk object wat gekeurd moet worden volgens de geldende normen keuren. De meeste bedrijven vrezen dat gereedschap en klimmateriaal met een krasje, deukje en vervuiling direkt afgekeurd wordt, maar niets is minder waar. Zolang het goed en veilig kan functioneren en voldoet aan de wet en regelgeving is er geen enkel bezwaar om een goedkeuring te krijgen.

CONTACT

Heeft u nog vragen of wilt u informeren naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact met mij op.

NEN NORM

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Zo vertegenwoordigt Stichting NEC Nederland op Europees niveau als lid van CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) en op mondiaal niveau als lid van het IEC (International Electrotechnical Commission). Daarnaast beheert en publiceert NEN de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN- EN, Eurocodes) of op wereldschaal geldig zijn (ISO). Er zijn voor veel onderwerpen normen beschikbaar. Voorbeelden zijn normen over gebruiksvoorwerpen, over de bescherming van persoonsgegevens, keuringsmethoden, papierformaten, brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken. Bekende normen zijn ISO 9000 (voor kwaliteitssystemen) en NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). bron: Wikipedia

WAT KEUR IK?

Ik keur in principe alle klimmaterialen en elektriche gereedschappen volgens de geldende NEN normen. Ik keur vooralsnog alleen elektrische gereedschappen op 230 volt.
Arbeidsmiddelen
Normen
Ladders en trappen
NEN 2484
Kooiladders
NEN 2484
Rolsteigers
NEN_EN 1004
Valbeveiliging
oa EN 361,362 en 365
Elektrische gereedschappen
NEN 3140
A BEAUTIFUL PHOTO THINKING ABOUT WORK  E TIME FOR A COFFEE
Als eerste zal er een visuele keuring gedaan worden per object. Aan de hand van een checklist zal het beoordeeld worden. Daarnaast zal er, indien nodig, een beproeving gedaan worden. Elektrische apparaten worden getest op isolatieweerstand en reële lekstroom. Wanneer alles goed is bevonden zal het een keuringssticker krijgen. Omdat een sticker alleen niet voldoende is zal er ook een inspectielijst (digitaal) verstrekt worden waar alle gekeurde arbeidsmiddelen op vermeld staan. Elk arbeidsmiddel heeft of krijgt zijn eigen unieke nummer. Keuren kan uiteraard op locatie, zodat u de arbeidsmiddelen niet lang hoeft te missen. Voorwaardes zijn wel dat het "schoon" dient te zijn en in het geval van rolsteigers, niet opgebouwd.

info@metamorph.nl

0623618126

04-08-2021

KVK 11046941